Pārapbedīšana - ekshumācija

Pārapbedīšana-ekshumācija

  • Pārapbedīšana-ekshumācija
  • Mirušā pārapbedīšana jebkurās Latvijas kapsētās
  • Pārapbedīšanas ceremonijas organizēšana