morga pakalpojumi


  •  Uzglabāšana (aukstuma kamerā)
  • Apģērbšana (ģērbējs)
  • Bārdas skūšana
  • Grimmēšana (grimms)-kompreses
  • Spec.apkopšana nestandartam
  • Iezārkošana