kapa rakšana


  • Standarta 
  • Nestandarta (sākot no 2.10 x 0.85m, vijoles tipa, bērnu, cits rajons)
  • Ja zeme sasalusi
  • Zārka aiznešana un kapa aizrakšana (4 nesēji) / urna (2 nesēji)
  • Ja nepieciešami vēl 2 nesēji
  • Dēļi kapa nostiprināšanai
  • Kapa izpušķošana ar skujām
  • Izvadīšana no mājām vai baznīcas
  • Transporta izmaksas uz kapiem kapračiem 
TIEK IEVĒROTI PAŠVALDĪBU KAPSĒTU DARBĪBAS UN UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI