Uzņēmums "Trīs saujas smilšu" sniedz pilnu apbedīšanas pakalpojuma servisu (apbedīšanas piederumi - zārki, krusti, pārklāji utml., kapa rakšanas un aizrakšanas pakalpojumi, mirušo uzglabāšanu un transportēšanu no mājām, pansionātiem un slimnīcu pataloğijas nodaļām. Organizē kremācijas pakalpojumus, izvadītājus un muzikantus atbilstioši reliğijas konfesijai. Veic mirušo repatriāciju!).

Ņemot vērā klientu vajadzības pēc laba un kvalitatīva apedīšanas pakalpojuma ne tikai sēru brīdī, bet arī pēc tam mēs ,ELFA projekta ietvaros, atklājām jaunu struktūrvienību "Morgs- Akmeņkaļu darnīca". Tagad piedāvājam arī peiminekļus, kapu apmales, sētiņas, kapu labiekārtošana darbus un apstādījumu veidošanu. 

Šajos gados uzņēmums ''Trīs saujas smilšu" saņemis cilvēku atzinību par labi paveikto darbu un profesionalitāti sniedzot atbalstu un sapratni grūtajā brīdī. Tādēļ pēc palīdzības griežas cilvēki no visa novada, kā arī no citām Latvijas pilsētām.

Novērtējot mūsu klientu augsto lojalitāti uzņēmums izstrādājis jaunu atlaižu sistēmu  -"Lojalitātes programma".

 Mūsu darbā liela nozīme ir PROFESIONALITĀTEI, sapratnei, iejūtībai un izpalīdzībai.